Fagstoff

Aamhtese-tjaalegh

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Bïevnesh. Guvvie.   Fïerhten biejjien mijjieh tjaalegh lohkebe, jïh jeenemes aamhtese-tjaalegh. Dellie lohkebe mij heannede veartanisnie gusnie jielebe. Aamhtese-tjaalegh leah tjaalegh goh tjåanghkoe-referaath, prievieh, kååserijh, esseyh, faage-tjaalegh, lohkije-tjaalegh j.n.v