Oppgave

Treffer du målgruppa i egne medieproduksjoner?

Publisert: 06.04.2017, Oppdatert: 26.04.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Kvinne med spørsmålstegn. Fotokollasj.

Finn fram et medieprodukt du har laget tidligere dette skoleåret eller i fjor. Vurder hvordan du har tenkt på målgrupper i det prosjektet.

 1. Skriv en tekst på omtrent 300 ord der du beskriver hvem som er målgruppe, og hvordan medieproduktet treffer. 

  Bruk relevante fagbegreper.

 2. Når du nå ser det i etterkant, syns du at du kunne ha gjort noe for å treffe målgruppa enda bedre?
  Diskuter med en eller flere andre i klassen: Hvordan vil dere gå fram for å treffe målgruppa i neste medieprosjekt?

  Sett opp en plan på minst seks punkter.