Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgave om arbeidsliv

Publisert: 14.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Helsefagarbeider hjelper eldre mann på sykehjem. Foto.  

 

Drøftingsoppgave

  1. Er det egentlig viktig å jobbe for at det blir jevnere balanse mellom kvinner og menn i yrkesgrupper? Gå sammen i par og lag en liste med argumenter for og imot.
  2. I de kommende årene vil det bli stadig flere eldre og pleietrengende. Det vil gi et større og større behov for arbeidskraft i helsesektoren. Finn fram til minst én organisasjon som meninger om hvilke tiltak vi trenger for å få dette til. Drøft disse.