Oppgave: Arbeidsoppdrag

Oppgaver til Det siste norske trollet

Publisert: 01.03.2017, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 

 

Det siste norske trollet (2010) er en kortfilm laget av den russiskfødte animatøren Pjotr Sapegin. Filmen er en slags modernisert utgave av «De tre bukkene Bruse» og henter inspirasjon fra ulike norske folkeeventyr og sagn.

Handlingen

Vi møter trollet og de tre bukkene som skal til seters for å gjøre seg fete. Ellers får vi et gjensyn med både huldra og ulike forestillinger fra opphavsmyter, som for eksempel forestillingen om at et fjell er et forsteinet troll.

Pjotr Sapegin

Pjotr Sapegin (1955– ) er en anerkjent russisk-norsk manusforfatter, regissør og animatør. Han har nådd et internasjonalt publikum med filmer som Huset på kampen, Aria og Gjennom mine tykke briller. Dette er filmer han også har vunnet priser for på internasjonale kortfilmfestivaler. Med Det siste trollet viser han seg som en filmskaper som kommenterer typisk norske tradisjoner og forestillinger. Dette gjør han på en sorgmunter og litt galgenhumoristisk måte.

 

Oppgaver til filmen

1) Beskriv trollet. Hvilke egenskaper ved det kjenner du igjen fra folkeeventyrene? Og hvilke egenskaper ved det er mer moderne? Du kan for eksempel tenke gjennom hvor det bor, hva det spiser, hvordan det ser ut, og hvilke egenskaper det har. Sammenlign dette med hva du vet om troll fra folkeeventyrene.

 

2) På mange måter får man vel sympati med trollet i filmen, mens man vanligvis ikke får sympati med troll i folkeeventyr. Hvilke fortelletekniske grep har filmskaperen brukt for å skape denne sympatien?

 

3) Får du noe informasjon om hvorfor dette trollet er det siste trollet? Hva har skjedd med de andre trollene?

 

4) Filmen kan deles inn i tre deler. Den første delen foregår i moderne tid, den andre delen forteller om trollets oppvekst, den tredje delen handler om hvordan trollet finner igjen de andre trollene. Beskriv kort hva du får vite i de tre delene. Med andre ord: Hva preger trollets moderne liv, hva skjedde i oppveksten til trollet, og hvor finner det igjen de andre trollene?

 

5) Tolk scenen der trollet møter de tre bukkene Bruse. Hva er likt og hva er ulikt det opprinnelige eventyret? Hvordan vil du si scenen karakteriserer «det siste trollet»?

 

6) Etter møtet med bukkene Bruse sier fortellerstemmen: «Det finnes en god grunn til at trollene er utryddet, de ville stått i veien for utviklingen av landet.» Hvordan tolker du denne replikken?

 

7) Hvilke skikkelser eller forestillinger fra norsk folkediktning kjenner du igjen i filmen?

 

8) Hvilke forestillinger om det typisk norske mener du filmen presenterer? Tenk for eksempel gjennom synet på norsk historie, tradisjoner, natur – og de som bor her.

 

9) Hvordan tolker du slutten? Hvilken funksjon har for eksempel Huldra på slutten? Hva tror du skjer med «det siste trollet»?