Oppgave

Oppsummeringsoppgaver om Ludvig Holberg

Publisert: 22.02.2017, Oppdatert: 07.03.2017

 

Oppgave 2

«Ludvig Holberg var den viktigste dansk-norske forfatteren i opplysningstida.»

 

Lag ei liste over ti argumenter som underbygger denne påstanden.

 

 

Oppgave 3

I boka Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk – elitenes nye latin? stiller forfatteren Dag F. Simonsen følgende spørsmål:

 

Er engelsk i ferd med å bli vår tids latin, et nasjonalitetsløst og sterilt språk som ressurssterke akademikere utnytter til sin fordel, eller er engelsk et demokratisk hjelpemiddel som gir adgang for alle til å delta i et felles, internasjonalt kunnskapssamfunn bare det legges til rette for det?

 

Skriv en tekst på ca. 1000 ord der du drøfter dette spørsmålet, og sammenligner bruk av engelsk i Norge i dag med elitens bruk av latin, tysk og fransk på Holbergs tid.