Læringssti

Publisert: 06.04.2017
Varighet: 5t
Målgruppe - segment

Å definere en målgruppe

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hvordan mediebransjen bruker målgruppetenkning

  • kunne definere markedsegmenter med demografiske og psykografiske variabler og prioritere målgrupper

  • forstå sammenhengen mellom definisjon av målgrupper og vellykket formidling av et budskap

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti