Oppgave: Arbeidsoppdrag

Inn i vårt mørke hus

Publisert: 08.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 

 

Kortfilmen Inn i vårt mørke hus er regissert av den norsk-kurdiske filmregissøren og skuespilleren Irasj Asanti, kjent for sine roller i blant annet tv-seriene Brødre og Nobel. Filmen tar opp et aktuelt og brennbart tema, tvangsekteskap. 

Film om tvangsekteskap

At dette temaet fremdeles provoserer, fikk Asanti selv merke da han skulle skaffe hovedrolleinnehaver til filmen. Mange meldte seg, men trakk seg da de fikk høre hva filmen handlet om. Det var vanskelig å få noen til å spille en ung kurdisk kvinne som forsøker å bryte med familiens tradisjonelle verdier. Asanti endte derfor opp med å engasjere sin egen søster i rollen som Sara. Selv spiller han faren i filmen.

Handlingen

Filmen åpner på en fest. Sara danser med den norske kjæresten sin, Erik, og hygger seg med venner. Så kommer broren og skal «redde» henne bort fra situasjonen. Erik forsøker å gripe inn, og blir banket opp. Filmen følger Sara og den stillferdige kampen hun kjemper mot kravene som familien stiller til henne. Vi blir kjent med de ulike familiemedlemmenes reaksjoner på Saras «fornorskede» liv. Faren, som er familiens overhode, har klare krav om at Sara skal gifte seg med en familien har valgt for henne. Moren er noe mer forsonlig og forståelsesfull i møte med Saras egne ønsker. Broren har den vanskelige dobbeltrollen. Som ung kurdisk mann skal han sørge for at familiens verdier blir opprettholdt, og at de ikke vanæres av Saras livsstil og valg. Men som ung mann oppvokst i Norge ser han også Saras kamp for å leve sitt eget liv. Og filmen har en åpen, og kanskje litt overraskende, slutt.

Oppgaver

1) Beskriv Sara. Her er noen forslag til ting du kan se etter: Hvilke egenskaper har hun, ytre og indre? Hvordan forholder hun seg til foreldrenes krav om å holde seg borte fra Erik? Hvordan utvikler hun seg? Vil du si at hun er en statisk eller dynamisk karakter?

 

2) Beskriv broren. Hvilke egenskaper har han? Hvordan forholder han seg til foreldrenes forventninger til Sara? Hvordan utvikler han seg?

 

3) Hvordan reagerer faren på at Sara har vært på fest sammen med Erik? Og hvordan reagerer moren?

 

4) Saras bror står på utsiden av kjøkkenet og overhører en diskusjon mellom moren og faren om Saras framtid. Hvordan tolker du brorens reaksjon på samtalen?

 

5) Er det et vendepunkt i filmen? Og hvordan tolker du slutten?

 

6) Hvordan er det synlig at Sara og broren lever et liv der to ulike kulturer møtes? Svar med å trekke fram konkrete ting i filmen.

 

7) Definer begrepene kultur, identitet og sosial rolle gjennom å klikke deg inn på omtalen av begrepene på samfunnsfagssidene til NDLA. Bruk begrepene til å diskutere med en klassekamerat og til å svare på spørsmålene.

  • På hvilken måte opplever Sara en konflikt mellom to kulturer?
  • Vil du si at hun opplever en rollekonflikt, eller skildrer filmen en konflikt mellom identiteten hennes og de sosiale rollene hun har?

8) Filmens tittel, Inn i vårt mørke hus, kan forstås som en allusjon til Lucia-sangen. Tolk tittelen.

 

9) Uti vår hage, et norsk humorprogram, har laget en parodisk variant av en fortelling om tvangsekteskap. Se først på dette klippet og disse oppgavene. Sammenlign deretter Uti vår hage med Inn i vårt mørke hus. Hvilke momenter i kortfilmen kjenner du igjen i humorutgaven? 

 

10) Artisten Deeyah Khan laget i 2012 dokumentaren Banaz - A Love Story, om tvangsekteskap og æresdrap. Filmen ble blant annet Emmy-nominert, og fikk mye oppmerksomhet. Bruk nettet til å finne ut mer om hva som inspirerte henne til å lage filmen og til å finne ut hvor vanlig tvangsekteskap er – i verden generelt og i Norge. Diskuter: Hvor går grensene mellom frivillig ekteskap, arrangert ekteskap og tvangsekteskap?