Oppgave

Gjennomfør et intervju med en muntlig kilde

Publisert: 01.03.2017, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

To kvinner reiser seg og sjekker notatblokka. Bilde.

Planlegg, gjennomfør og bearbeid et muntlig intervju

 

Slik går du fram:

 1. Velg mellom temaene spiseforstyrrelser eller idrettsskade.
 2. Velg mellom følgende formater:
  • Nettsted for forebygging (informasjonsarbeid)
  • Produksjon av reklamefilm
  • Produksjon av TV-serie
  • Produksjon av radiofeature
  • Produksjon av nyhetssak
 3. Forberedelse: Forsikre deg om at du får tak i nyttig informasjon.
  • Hva er formålet med å hente inn informasjon?
  • Hvilken informasjon trenger du?
  • Skal du møte en profesjonell eller en ikke-profesjonell kilde?
  • Er det en førstehåndskilde eller en annenhåndskilde?
  • Hvordan skal du bruke informasjonen?
  • Lag en intervjuguide.
  • Ring, gjør avtale og avklar forventningene dine.
  • Gjør mer research og juster spørsmålene dine.
 4. Gjennomfør intervjuet.
 5. Sjekk om du har informasjonen du trenger, og gjør en kildekritisk sjekk.
 6. Lever intervjuet til læreren din eller gå gjennom resultatet i grupper.

 

Egenvurdering

Hva har dere nå lært om å etablere tillit og troverdighet i møte med en muntlig kilde?

Snakk sammen to og to om hva dere har lært om:

 • å forberede informasjonsinnhenting
 • hvordan møte en kilde
 • hvordan gjennomføre et intervju
 • hvordan sjekke, bearbeide og være kildekritisk til innhentet informasjon