Ekstern ressurs

Hvordan møter du en muntlig informasjonskilde?

Publisert: 01.03.2017
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kjør undersøkelse

1. Jeg ville bli mest starstrucked av å møte ...

2. Jeg ville hatt vanskeligst for å intervjue ...

3. Det jeg frykter mest i møte med en kilde er ...

4. Når jeg skal gjøre en avtale med en ukjent kilde, ville jeg selv foretrekke å ...

5. Jeg er mest nysgjerrig på å snakke med ...

6. I møte med kilder er jeg mest redd for at ...

7. Når jeg møter kilden og presenterer meg, vil jeg ...

8. For å sjekke informasjonene etterpå, ville jeg foretrekke å ...