Oppgave

Fordypningoppgave: Lær mer om en jaktbar art

Publisert: 20.02.2017, Oppdatert: 07.03.2017

  

Målet med denne fordypningsoppgaven er å lære mer om én av de jaktbare artene i Norge, og hvordan det drives jakt på denne arten.

 

Gjennomføring

Avtal i klassen om dette skal være en innleveringsoppgave, eller om dere skal lage en presentasjon som holdes for resten av klassen.

 

Oppgaven kan gjøres i grupper eller én og én.

 

1 Velg en art

Velg en jaktbar art som dere ønsker å lære mer om. Velg gjerne en art som det er jakt på i området der dere bor.

Her finner dere eksempler på Jaktbare arter 

2 Finn fakta om arten

Bruk bøker og nettsider og finn fakta om arten. Her er noen stikkord til innhold det kan være aktuelt å ha med opplysninger om:

  • utseende og størrelse
  • utbredelse
  • ernæring
  • forplantning
  • andre opplysninger dere finner

3 Jakt på arten

Her beskriver dere jakta på arten. Her er noen stikkord til innhold det kan være aktuelt å ha med opplysninger om:

Harejeger på post. Foto. På jaktpost 

  • jakttid
  • jaktformer og våpen
  • hunderaser
  • jaktstatistikk
  • historisk jakt/fangst av arten

 

Kilder:

Husk at dere skal opplyse om kildene dere har brukt i oppgaven.