Fagstoff

Jaktbare arter

Publisert: 20.02.2017, Oppdatert: 07.03.2017

 

Vi har lange jakttradisjoner i Norge. Noen arter er det mer vanlig å jakte på enn andre.

 

I Norge finnes det mange dyrearter som er jaktbare. Jaktbare arter er de artene som det er bestemt ei jakttid for.

De mest vanlige jaktbare artene:

Storvilt:

Småvilt: