Oppgave: Arbeidsoppdrag

Egenvurdering karakterutvikling

Publisert: 08.02.2017, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 

Film Shoot. Photo.  
Du skal nå tenke gjennom hva du har lært om karakterutvikling. Diskuter gjerne med en klassekamerat.

 

Hva betyr begrepene?

1. Protagonist

2. Antagonist

3. Vendepunkt

 

Til refleksjon

1. Hva syns du selv du har lært om karakterutvikling i film?

2. Hvordan kan du bruke forståelsen til å bygge karakterer i egne filmproduksjoner?

3. Hva er viktigst med karakterutvikling i filmer generelt?

4. Hvilke filmkarakterer har gjort inntrykk på deg?