Oppgave: Interaktivitet

Repetisjon om Mediebransjen 2

Publisert: 02.02.2017, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
 
Se spørsmål

1. Hva er det viktigste skillet mellom journalistikken og kommunikasjonsvirksomhet?

2. Hva er journalistikkens viktigste formål?

3. Hva betyr det å være "den fjerde statsmakt"?

4. Hvilket regelverk hjelper journalistene med å jobbe kildekritisk?

5. Hva er gode egenskaper for en journalist?

6. Hva er journalistens "seks hjelpere"?

7. Hvilke nyhetskriterier brukes mye i journalistikken?

8. Hvilket nyhetskriterum er dette?

9. Hvilke hovedsjangre er det vanlig å dele journalistikken inn i?

10. Hva er kjennetegnet på objektiv journalistikk?

11. Hva er kjennetegnet på subjektiv journalistikk?

skjul

 

Relatert innhold