Oppgave

Lag en digital fortelling om en subkultur

Publisert: 07.02.2017, Oppdatert: 07.03.2017

Blå punker på vegg. Grafitti.

Lag en digital fortelling om en subkultur

I denne oppgaven skal du presentere en bestemt subkultur. I presentasjonen skal du legge vekt på fagrelevant teori når du kommenterer spesielle trekk og subkulturens forhold til hovedkulturen.

Den digitale fortellingen bør inneholde:

 1. En kort presentasjon av subkulturen som er valgt 
 2. Hvilke identitetsmarkører og trekk som er unike for subkulturen
  Vis dette med bilder. 
 3. Hvordan subkulturen skaper gruppeidentitet
  Vis til konkrete kjennetegn som klesstil eller musikk, og til mer abstrakte kjennetegn som ideologi, væremåte og livssyn. Hva som blir vektlagt, vil avhenge av hvilken subkultur som er valgt.
 4. En forklaring på hvordan subkulturen kommuniserer med omverdenen
 5. En kommentar om subkulturens forhold til det øvrige samfunnet
  Det kan for eksempel være hvordan medlemmer av kulturen omtales i ulike mediekanaler.

Under ett eller flere av disse punktene bør du vise til relevante teorier om subkulturer, identitetsdannelse og/eller kommunikasjon, og analysere den subkulturen du har valgt, ut fra et faglig ståsted.

Etter avtale med lærer …

 • jobber du alene eller i gruppe
 • leverer du et manus for gjennomlesning
 • velger du lengde for den digitale fortellingen (3–5 min)
 • presenterer du arbeidet i klassen