Læringssti

Publisert: 02.03.2017
Varighet: 4t
Jente med leskedrikk

Universell utforming

Universell utforming handler om å utvikle løsninger som er brukervennlige for alle brukergrupper. I medieproduksjon må vi ta hensyn til universell utforming på mange områder. Ofte kan det dreie seg om teknisk utførelse, men det kan vel så gjerne være rent designmessig arbeid.

 

Når du har arbeidet deg gjennom denne læringsstien, skal du

  • kjenne til hvilke krav som stilles til universell utforming, og hvem som må forholde seg til dem

  • forstå hvorfor nettsider skal utformes universelt

  • kunne tilpasse design og funksjonalitet på en nettside slik at de tilfredsstiller kravene til universell utforming

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti