Oppgave: Drøfte

Å reise i Kina – studiespørsmål

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Qingdao Bay BridgeQingdao Bay Bridge

Dette er studiespørsmål du kan arbeide med etter å ha lest artikkelen Å reise i Kina. Bruk Internett og eventuelt andre hjelpemidler. Finn svar på spørsmålene, og diskuter i klassen.

  1. Bortsett fra tradisjoner hva har i stor grad bidratt til at Kina inntil ganske nylig har vært et ganske stasjonært samfunn (dvs. at folk ble boende der de vokste opp)? Stikkord: hùkǒu 户口 (som nesten er blitt et internasjonalt ord).
  2. Spør noen som har besøkt Kina, om hva som var de beste og verste opplevelsene.
  3. Mange av verdens lengste broer (jernbane eller vei) er kinesiske. Hvilken er den lengste?
Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff