Fagstoff

Leting og datainnsamling

Publisert: 02.02.2017, Oppdatert: 24.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Seismisk undersøkelse. Illustrasjon.

Når nye områder tildeles operatørselskapene, må de utforskes. Det er ikke enkelt å finne olje og gassfeller ved hjelp av leteboring, derfor må områdene først undersøkes med seismikk, gravimetri og flere andre metoder. Det kalles kartlegging av området.

Det letemetodene har til felles, er at de hver for seg gir et grovt bilde av områder som kan være interessante for leteboring. Ved å integrere teknologiene og sette sammen informasjonen fra gravimetri, seismikk og EM-teknologi, får man en god oversikt over området.

Dette emnet tar for seg et utvalg av metodene som brukes til slik datainnsamling på norsk kontinentalsokkel, og hvordan informasjonen settes sammen for å danne et forståelig bilde av området.

 

Relatert innhold

Faglig