Fagstoff

Kjenner vi våre rettigheter?

Publisert: 26.08.2010, Oppdatert: 15.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

jente med papirer i hånda på gata. Foto.

Skoleelever har vanligvis ikke rukket å få mye erfaring fra arbeidslivet. Mange tenker på arbeidslivet som en arena de skal delta på når de har tatt utdanning. Men har du sommerjobb eller ettermiddagsjobb, er du allerede der.

Alle som deltar i arbeidslivet, har retter og plikter som de må sette seg inn i. Det finnes lover og avtaleverk som regulerer hva en arbeidsgiver kan kreve av deg, og hva du kan kreve av en arbeidsgiver. De fleste av disse reglene gjelder selv om du ikke er fagutdannet eller fulltidsarbeidende.

Gjennom dette lille forskningsprosjektet kan du sette deg inn i hvilke rettigheter arbeidstakere har, og hvorfor folk velger å bli medlem av en fagorganisasjon. LOs sommerpatrulje gjør ofte den erfaringen at unge arbeidstakere ikke setter seg inn i hvilke regler som gjelder. Her kan du gjøre dine egne undersøkelser blant ungdom – kanskje vil dine funn vise noe annet?

Problemstilling:
 Vet ungdommer hvilke rettigheter de har som arbeidstakere?

Forskningsspørsmål

For å belyse problemstillingen kan du stille disse spørsmålene:

  • Er skoleungdommer klar over hvilke rettigheter de har som arbeidstakere i sommerjobber og deltidsjobber?
  • Har de arbeidskontrakt?
  • Lønner det seg å være organisert?
Oppgaver

Generelt

Relatert innhold