Fagstoff

Ulike roller i gruppa

Publisert: 31.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Det er viktig å være bevisst på de rollene man tar i en gruppe. Måten du er på, påvirker hvordan de andre oppfatter deg, og hva du kan bidra med i gruppearbeidet.

Ulike roller. Fotokollasje.

I en gruppe kan de ulike gruppemedlemmene ha ulike roller. Disse rollene kan være mer eller mindre tydelige. En og samme person kan ha ulike roller i ulike grupper.

I ulike grupper kan ulike personligheter komme fram. Dette viser seg gjennom at personer velger noen typiske roller. Hvilke roller som kommer tydelig fram, vil variere fra gruppe til gruppe; her er noen av de som kan finnes:

  • Klovnen/humoristen: han som alltid får alle til å le, som har en morsom bemerkning eller fleiper med det meste. Dette er han som skaper humor i gruppa, men som av og til kan fleipe så mye at gruppa ikke får gjort det den skal.
  • Idémakeren: hun som alltid har ideer til hva gruppa kan gjøre, som ikke ser begrensningene, men en masse muligheter. Hun er viktig for gruppas framdrift, men av og til trenger hun at noen stiller gode spørsmål til ideene.
  • Den kritiske: han som stiller gode, kritiske spørsmål til alle ideene som kommer. Dette er viktig for å få reflektert over forslagene før man tar en avgjørelse.
  • Unnasluntreren: hun som alltid skal til tannlegen, skal i kantinen eller må dra hjem, eller som bare lurer seg unna. Hun er ofte en belastning for gruppa, men også gruppa har et ansvar for å si fra om hva som aksepteres og ikke.
  • Den passive. Enkelte barn og ungdommer synes det er vanskelig å delta i en gruppe – det er ikke det at de ikke vil, men de synes det er vanskelig. Dette kan skyldes sjenanse, lite trening i samarbeid eller en gruppe som ikke klarer å få med alle.
  • Han som ønsker å ta alle avgjørelser. Han har vanligvis ikke så god trening i å lytte til andre, men vil at gruppearbeidet skal bli akkurat slik han vil ha det.

Du kan sikkert fylle på denne lista med andre roller.

Utfordringer til deg:

  1. Hvilke roller har du i grupper som du deltar i?
  2. Kjenner du flere roller som kan finnes i en gruppe?
  3. Hva kan du gjøre dersom en i gruppa inntar en rolle som gjør arbeidet i gruppa vanskelig?
  
Relatert innhold

Generelt