Oppgave

Introduksjonsoppgave til fagområdet tekst i kontekst

Publisert: 06.02.2017, Oppdatert: 07.03.2017

Elever som samarbeider to og to. Foto.

Disse oppgavene gir dere erfaring med forskjellen på å undersøke en tekst som tekst og det å undersøke konteksten for en tekst. Først kommer spørsmål som hjelper dere med å studere teksten, mens den andre spørsmålsrekka skal hjelpe dere med å se hva som er konteksten, eller rammene for teksten.

Jobb i grupper på to eller tre elever. Dere finner forslag til tekster å jobbe med nederst på sida. Hver elev velger en tekst å ta med til gruppa, så gjør dere analysearbeidet sammen. Husk å ta vare på kilder dere bruker.

A) Beskriv teksten

 1. Hvordan er teksten bygget opp? Hvilke modaliteter består teksten av? Hvordan virker disse sammen?
 2. Hvilken sjanger tilhører teksten? Hvordan legger denne føringer for teksten?
 3. Se på språklige virkemidler. Hvordan brukes ord og uttrykk? Hvordan kan disse si noe om holdninger, geografisk miljø, tilhørighet, utdannelse og annet hos sender og mottaker?
 4. Hvilke språkfunksjoner brukes i teksten, og hvorfor?
 5. Hva sier teksten om sin egen samtid? (verdier, holdninger, trender)
 6. Hva tror dere er avsenderens opprinnelige og egentlige mening med teksten?
 7. Når er teksten produsert eller publisert? Hvordan virker dette inn på tekst, sender og mottaker?

B) Beskriv konteksten

 1. Hvilken kanal blir teksten formidlet gjennom, og hvordan legger dette føringer for teksten?
 2. Hvilke roller spiller avsender og mottaker i den konkrete situasjonen, og hvordan påvirker dette teksten?
 3. Hvilken kultur springer teksten ut av? Hvilke verdier, holdninger og trender er kjennetegn for denne kulturen?
 4. Hvilke konvensjoner for kommunikasjon gjelder for teksten i konteksten?

C) Oppsummer

 1. Hvordan er samspillet mellom tekst og kontekst?
 2. Hvilke tenkemåter og holdninger vil dere si at teksten bygger på? 

Tekster

 1. Salgsannonse for eksklusiv hytte på Finn.no: «Støltrøa – Særpreget og meget eksklusiv fritidseiendom på Oppdal!» 
 2. Ylvis-video på YouTube: «The cabin»
 3. Et bilde fra et oppslag i en svømmehall i München. Det er brukt som illustrasjon til denne artikkelen: «Asylsøkere bannlyst fra svømmebasseng i tysk by»
 4. Video fra VGTV: «Oljebarna: Perfekt»
 5. Artikkelen «Borte bra, hjemme best» i Topp, 02/2014, som er et intervju med Zayn Malik. Se side 20 og 21 i dette dokumentet: Forberedelse til eksamen i Kommunikasjon og kultur høst 2014 
 6. TV-reklame fra fiskematprodusenten Lofoten: «Hold i Torsken»
 7. Tegneserierute fra Pondus av Frode Øverli: Pondus 2478