Fagstoff

Mureren

Publisert: 15.05.2017, Oppdatert: 27.10.2017

 

Murerfaget har stor variasjon i arbeidsområdet sitt. Hoveddelen består av nytt murverkVegg som er lagd av stein.. Muring med teglstein og lettklinker samt pussing er av de største arbeidsoppgavene. Men en murer arbeider også med flere ting, blant annet å legge fliser, jobbe med våtrom og montere/mure peis og pipe. I tillegg arbeider en murer med restaureringReparere en bygning slik at den blir som ny..

Som murer kan du jobbe selvstendig, men også være en del av større prosjekter ved bygging, reparasjon eller vedlikehold av små og store bygninger. En murer må også være nøyaktig og praktisk anlagt, man må ha evnen til å jobbe planmessig og kunne kommunisere godt med kunder og kollegaer. Det er også viktig at arbeidet utføres i henhold til de lover og forskrifter som gjelder.

God fysikk og evnen til å tilpasse seg ulike arbeidssituasjoner er viktig. Kreativitet og evnen til å se løsninger er egenskaper som er sentrale i deler av en murer sitt arbeid.

Arbeidsområdene spenner fra utvendige konstruksjoner som krever kunnskaper om å stå imot vær og vind, til innvendige arbeider med små detaljer som krever nøyaktighet.

Murerfaget er et gammelt håndverksfag med lange tradisjoner. Selv om en del i faget er endret og modernisert, er det fortsatt det håndverksmessige arbeidet som er viktig.

Les mer om murerfaget på utdanning.no