Læringssti

Varighet: 4t

Learoe-baalka: Guktie verbh seerkedh

Daennie learoe-baalkesne edtjh lïeredh

  • guktie verbh verbijste seerkedh
  • guktie verbh substantijvijste seerkedh
  • guktie verbh adjektijvijste seerkedh
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti