Fagstoff

Forskerspiren

Publisert: 29.05.2017, Oppdatert: 15.05.2018

Tre gutter som studerer smådyr i prøveglass. Foto.

I naturfag er det viktig å kunne jobbe som en forsker. Det er dette «Forskerspiren» handler om. Du skal lære arbeidsmetoder som gir pålitelige resultater i undersøkelsene dine. Det du lærer her, får du mye bruk for i naturfag. I tillegg får du praktisk erfaring som er nyttig i dagliglivet.

Forskerspiren – vi jobber som forskere!

Når du jobber med naturfag, kommer du til å gjøre en del forsøk. Selv om disse forsøkene kanskje ikke er så avanserte, får du bruk for mange av de samme metodene som erfarne forskere bruker. Disse naturvitenskapelige arbeidsmetodene kommer til nytte i alle naturfagemnene, så dette vil du få mye trening i.

Du skal blant annet lære å planlegge eksperimenter, skrive rapport, skille mellom påstander og fakta, og kunne drøfte feilkilder.

Modeller, simuleringer og animasjoner blir mye brukt til å forklare naturfaglige fenomen, og i dagliglivet som for eksempel i nyhetsoppslag og statistikk. Det er derfor viktig å lære seg å forstå slike framstillinger. Samtidig skal du trene på å vurdere kvaliteten på egne og andres metoder, resultater og tolkninger.