Fagstoff

Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 2

Publisert: 30.11.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Lydbølger og jente snakker i mikrofon. Manipulert foto.   

Målet med de tverrfaglige arbeidsoppdragene er at du skal kunne skaffe deg kunnskap og ferdigheter gjennom praktisk arbeid med kompetansemål som er hentet fra både programfaget medieuttrykk og programfaget mediesamfunnet.

På nivå 2 består arbeidsoppdragene av enkle produksjonsoppdrag der du må ta stilling til flere ulike problemstillinger i løpet av produksjonsprosessen. Arbeidsoppdragene er formet som læringsstier med en varighet på ca. fire uker (20 timer).

Hva er en tverrfaglige læringssti?

En tverrfalglig læringssti

  • er en undervisningspakke som tar utgangspunkt i konkrete læringsmål både fra faget mediesamfunnet og faget medieuttrykk
  • består av et praktisk arbeidsoppdrag, en liste over hvilke krav som stilles til oppdraget, og en veiledning i hvordan du selv kan vurdere egen måloppnåelse
  • leder deg gjennom arbeidet steg for steg ved å tilby aktuelt fagstoff, veiledning og praktiske tips
  • avsluttes med en refleksjonsoppgave der du selv skal vurdere prosess og produkt. Etter ønske kan dette refleksjonsnotatet deles med lærer.