Fagstoff

Boretårnet

Publisert: 30.11.2016, Oppdatert: 19.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Boretårn. Foto.

Boretårnet brukes som feste for rørhåndteringsutstyr og som rørlager. Boretårnet er montert midt i boremodulen slik at det sentreres over hullet i boredekk.

Boretårn

Boretårnet (derrick) er en fagverkkonstruksjon i stål som står på boredekket. Tårnet er sentrert over rotasjonsbordet, Rotary Kelly Bushing (RKB).

Boretårnets viktigste oppgave er å gi feste for heisspillet og top drive som hever, senker og roterer borestrengen. Det er også lagringsplass for sammenskrudde borerør (stands) i tårnet.

Dimensjonering

På store, moderne borerigger kan boretårnet være 14 x 14 m i grunnflate og nærmere 50 m høyt.

Alle boretårn er bygget etter kravene i API- eller ISO-standard. Boretårnet skal være tydelig merket med dimensjoner og kapasitet for hvert enkelte boretårn.

Tårnet er konstruert slik at det kan bære lasten av alt løfteutstyr med fritthengende borestreng. I tillegg skal tårnet også tåle belastningen fra kreftene som virker når man må dra med all kraft for å trekke ut et fastkjørt borerør (stuck pipe). Det er vanlig at boretårnet er konstruert slik at det tåler opp mot fire ganger maks belastning på løpeblokken.

Denne lastkapasiteten vil gjøre det mulig å bore brønner på ekstreme vanndyp, og brønnene kan være opp til 10000 m lange (MD).

På borerigger som skal bore i arktiske farvann vinterstid, er boretårnet ofte kledd inn for å bedre arbeidsmiljøet om bord og for å unngå ising.

Mange moderne borerigger har to boretårn. Disse kalles hovedtårn (main derrick) og hjelpetårn (auxiliary derrick). Tårnene brukes parallelt. Hovedtårnet brukes til brønnaktiviteter som boring og komplettering, mens hjelpetårnet brukes til å skru sammen eller skru fra hverandre rør, og plassere disse i fingerbordet eller på rørdekket.

Fingerbordet

Borerørstands lagres i fingerbord før de blir skrudd fast i toppen av borestrengen for å forlenge borestrengen etter hvert som brønnen blir dypere.

Borerørstands hviler på et avgrenset gulvområde i boretårnet som er dekket med treklosser. Treverket skal dempe belastningen på gjengepartiet på rørene.

Rørene skyves inn mellom liggende stålbjelker (finger) og festes i fingerbordet (fingerboard) som er montert høyt oppe i boretårnet. Fingerbordet kan være montert i en av sidene i tårnet eller i hjørnet.

Fingerbord i boretårnet. Foto.

Fingerbordet er utformet som et rektangel eller som en stjerne. Boretårn er stort sett dimensjonert for å håndtere borerørstands på 30 m, dette krever en arbeidshøyde innvendig i boretårnet på ca. 36 meter slik at det er plass til heisespill, top drive og borerørstand i full lengde. Håndtering av stands er automatisert, men det er en mulighet for tårnmann til å gå opp til fingerbordet i en innvendig trapp til arbeidsplattform dersom det oppstår behov for reparasjon eller vedlikehold.

Heave-kompensering

Det finnes boretårn om bord på mange typer installasjoner; fastmonterte produksjonsplattformer, borerigger og boreskip. Boretårn på flytende borerigger og boreskip er utstyrt med systemer for hiv-kompensasjon for borestrengen. Hiv-kompensasjonssystemene utligner boreriggens bølgebevegelser. Slike systemer kan være montert i toppen av boretårnet.

Alternativet til et vanlig boretårn er RamRig. På en RamRig brukes hydrauliske sylindre (rams) i stedet for heisespill til å heve og senke top drive og borestreng.