Læringssti

Publisert: 02.02.2017, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 4t
Jernbanesporbygging

Banemontørfaget

Dette er en læringssti som forklarer hvordan jernbanespor blir bygd. Du blir også forklart hensikten med de forskjellige delene av banelegemet.

 

 

Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du ha kunnskap om:

  • oppbygning av underbygning og overbygning ved bygging av jernbanespor
  • hvordan banelegemet fungerer som vei for toget
  • navn og begrep som brukes i banemontørfaget
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti