Fagstoff

Tverrfaglige arbeidsoppdrag

Publisert: 30.11.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Jente med videokamera. Foto    

Målet med de tverrfaglige arbeidsoppdragene er at du skal kunne skaffe deg kunnskap og ferdigheter gjennom praktisk arbeid med kompetansemål som er hentet fra både programfaget medieuttrykk og programfaget mediesamfunnet.

Arbeidsoppdragene inngår i en læringssti med konkrete læringsmål. Til oppdraget hører det relevant fagstoff fra begge fag, en beskrivelse av oppdraget, et vurderingsskjema som elev og lærer kan bruke for å sjekke i hvilken grad læringsmålene er nådd, og en mal som hjelper deg med å reflektere over prosess og produkt.