Fagstoff

Mediekommunikasjon

Publisert: 30.11.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Jente som hvisker og jente som lytter. Fotomontasje.  

Mennesker med ulik bakgrunn, gruppetilhørighet og interesser velger, forstår og tolker medieuttrykk på ulike måter. God kommunikasjon handler derfor både om å forstå hvordan andre tenker, og om å kunne utforme et budskap på en slik måte at det blir oppfattet av mottakeren.

Et budskap har en form og et innhold. Formen er utseende, eller innpakningen, mens innholdet er det som er pakket inn. Dersom budskapet skal nå fram og bli forstått, er det om å gjøre at form og innhold spiller på lag. Den som vil formidle et budskap, trenger derfor kunnskap om hvordan et innhold kan pakkes inn i en form tilpasset et bestemt publikum, en bestemt kanal og et bestemt formål.

Et medieuttrykk kan være beskrivende, argumenterende eller fortellende. Det er avhengig av hvilket formål uttrykket har. Kravene til fortelleteknikk og bruk av virkemidler avhenger av hvilket medium eller kanal du velger å formidle budskapet ditt i.

Personas er oppdiktede personer som kan opptre som representanter for hel målgruppe når du jobber med å utforme et medieuttrykk. På forhånd er det smart å forsøke å forestille seg hvordan disse personene vil reagere på det medieuttrykket du planlegger å lage.