Oppgave: Arbeidsoppdrag

Å bygge jernbanespor

Publisert: 23.01.2017, Oppdatert: 19.10.2017

 Bildet viser jerbanespor under bygging. Foto.Bygging av jernbanespor 

Du skal bygge 20 meter jernbanespor med brukte tresviller og skinner.

Oppgaven passer til en klasse på 10–15 elever.

Tidsbruk ca. 8 timer.

 

Materialer:

 • 34 stk.   tresviller med ferdig montert underlagsplate
 • 4 stk.     skinner 10 meter, 49 kg pr. meter, ferdig borret for lasking
 • 150 stk. heyback-klemmer, 2 par lasker 49 kg
 • 8 stk.     laskebolter 49 kg
 • 8 stk.     fjæringer

Verktøy:

 • 2 stk. hammere
 • 2 stk. slegger
 • 2 stk. spett / letter-spett
 • 1 stk. meterstokk
 • 1 stk. stor skiftenøkkel eller skralle for skruing av laskeboltene

Maskiner:

 • hjullaster/traktor med gafler

Oppgave

 1. Utfør en Sikker jobb-analyseSikker jobbanalyse blir ofte forkortet til SJA. Det er å vurdere risikoen for helsefare ved en arbeidsoppgave, og å planlegge tiltak for å sikre at ingen blir skadet.. Hva skal utføres? Hva kan gå galt? Hvordan forhindre skader eller ulykker?
 2. Finn fram materiale, verktøy og maskiner.
 3. Finn en egnet plass for bygging av spor, gjerne på et flatt og åpent område. Det er ingen krav til underlag, da dette er en skoleoppgave.
 4. Bruk hjullaster og legg utover svillene i c/cAvstanden fra senter av en gjenstand til senter av neste. I et bjelkelag er det avstanden fra midt på en bjelke til midt på neste bjelke. Forkortes ofte til c/c.Senteravstand  600 mm i rett linje. Sikt etter underlagsplatene, eller bruk snor/spray som oppmerking.
 5. Bruk hjullaster med gafler for å løfte 1 stk. 10 meter skinne. Denne legges ned i alle underlagsplatene.
 6. Gjør samme operasjon en gang til med skinne nr. 2. Legg den på samme side som nr. 1, og plasser skinne-endene sammen (butt mot butt).
 7. Løft opp svillene og slå på alle heyback-klemmene, og lask til slutt skinne 1 og 2 sammen.
 8. Gjenta fra punkt 5 med skinne 3 og 4.

 

Vips, der har du 20 meter jernbanespor med tresviller. 49 kg pr. meter skinne og sporvidde 1435 mm.

Sikker jobb-analyse

 

Arbeidslogg og egenvurdering