Fagstoff

Medieuttrykk

Publisert: 30.11.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Kommunikasjon. Illustrasjon.  

Medieuttrykk er viktige kulturbærere som legger premisser for privat og offentlig kommunikasjon. Ny teknologi gjør det mulig å være både avsender og mottaker. Som mottaker må vi kunne vurdere og forstå andres mediebudskap. Som avsendere må vi vite hvordan ideer utvikles og mediebudskap utformes.