Fagstoff

Idéskaping og mediedesign

Publisert: 30.11.2016, Oppdatert: 11.10.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

person med mange armer som gjør forskjellige ting samtidig. Foto.   

Idéutvikling er en viktig del av alt profesjonelt arbeid med medieuttrykk. I verktøykassa si har medieprodusenten et knippe fortelleteknikker og virkemidler innen design, tekst, lyd og bilde.

Trykkpressen til Gutenberg og Tim Berners Lees The World Wide Web er begge revolusjonerende oppfinnelser som har endret historien. Utgangspunktet var en god idé.

Men ofte tar det lang tid fra en idé oppstår til den er tilstrekkelig bearbeidet til at andre aksepterer den. Det fins utallige teknikker du kan bruke for å framskaffe en god idé, teste den ut og videreutvikle den. Noen kan brukes individuelt. Andre egner seg best i samarbeid mellom flere.

I arbeidet med å designe et medieuttrykk er det viktig å kjenne til ulike fortelleteknikker og virkemidler innen design, tekst, lyd og bilde. Prinsipper for bruk av farge, typografi, symboler, komposisjon, dramaturgi og retorikk er verktøykassa til en medieprodusent. Målet er at det endelige produktet skal kommunisere godt med den målgruppa det er laget for.