Fagstoff

Medieproduksjon

Publisert: 30.11.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Medieproduksjon i studio. Bilde.  

Medieproduksjon handler om planlegging, utforming, lagring og distribusjon av medieuttrykk i ulike formater ved hjelp av digitale verktøy og programvare.

En god medieprodusent kan vurdere kvaliteten på produktet i lys av en dokumentert produksjonsprosess. Dersom produktet ikke ble helt bra, gjør dokumentasjonen at de kan finne ut: Hvor i prosessen var det feilen skjedde? Hvordan kan vi rette dette opp igjen neste gang?

Medieprodusenter må beherske grunnleggende ferdigheter i produksjon av skriftlig tekst, lyd, stillbilder, levende bilder, layout og nettdesign. De må kunne bruke utstyr som lydopptakere, fotoapparat og videokamera, og kjenne til ulike opptaksformater, arbeidsformater og lagringsformater.

Utstyret og programvaren som brukes i medieproduksjon, er ofte avansert og kostbart. Det er derfor viktig å kunne bruke det riktig og ta godt vare på det. I alle arbeidssituasjoner har vi dessuten plikt til å tenke på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det gjelder både for skoleelever og de som jobber i mediebransjen. En god arbeidsstilling er for eksempel avgjørende for alle som tilbringer mye tid foran dataskjermen.