Fagstoff

Individet og mediene

Publisert: 30.11.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Fingre som snakker sammen. Illlustrasjon. 

Mennesker har alltid hatt behov for å dele tanker og følelser med hverandre. Men formen og formidlingskanalene har endret seg over tid. Ny teknologi gir oss nye medier og nye muligheter til å kommunisere. Og det er unge som først tar denne teknologien i bruk.

Mennesker er sosiale vesener. I møte med andre oppstår det gjerne et behov for å si hvem vi er. I dag er sosiale medier en viktig arena der vi synliggjør oss selv. Gjennom å uttrykke hvem vi er, bygger vi opp vår egen identitet.

Medievaner endrer seg over tid. En medieundersøkelse er en kartlegging av folks medievaner. Denne informasjonen er nyttig både for myndigheter som skal legge til rette for og regulere medievirksomhet, og for mediebedrifter som skal utforme tilbud til oss som konsumenter. Statistiske data gir deg også mulighet til å reflektere over egne medievaner sett i lys av hvordan andre bruker mediene.

Den informasjonen vi finner på Internett, er ikke alltid holdbar. Noe er bevisst løgn, men oftere er det snakk om informasjon som er publisert uten at innholdet er kvalitetsjekket på forhånd. Derfor er det viktig å kunne noen enkle teknikker for hvordan du kan søke opp kvalitetssikret informasjon og avsløre løgner og uklarheter.

Tidligere var det betrodde medarbeidere i mediebedriftene som bestemte hva som kom på trykk og på lufta. I dag kan alle være sin egen redaktør og publisist. Det betyr at vi alle må ha kjennskap til lover som handler om personvern og opphavsrett. Bryter vi disse, kan vi etter fylte 16 år bli gjort strafferettslig ansvarlige.

 

Oppgaver

Generelt