Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver økonomi og forbruk

Publisert: 14.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

En person bruker kredittkort ved netthandel. Foto.  

 

Hva menes med rettferdig skatt? Hvordan kan du unngå kjedittkjøp?

Dette er to av spørsmålene du skal reflektere rundt og diskutere i dette oppgavesettet.

 

Oppgave 1

  1. Hva menes med rettferdig skatt? Hvorfor betaler folk med høy inntekt også prosentvis mer i skatt?
  2. Hva ligger i begrepet nullskatteyter?

 

Oppgave 2

Diskuter med en klassekamerat eller to om hvordan du kan unngå kredittkjøp. Finnes det alternative løsninger for deg som kunde?

 

Oppgave 3

I vår tid ser vi store endringer i folks handlevaner. Mer og mer blir kjøpt og solgt på internett, også dagligvarer og ferskvarer som vi trenger jevnlig. Er det noe ved lovverket for forbrukere som du mener kan bli bedre?