Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Hva kan du om limtreproduksjon?

Publisert: 01.03.2017, Oppdatert: 03.11.2017
Denne oppgaven går ut på å kjenne igjen navnene på de forskjellige delene i produksjonen av limtre. Tegningene følger produksjonen fra treet i skogen til ferdig limtrebjelke i mønetLangs toppen på et tak som skråner ned på begge sider.  på et hus. Dra teksten til tegningen som illustrerer samme del av produksjonen.