Fagstoff

Liner i reservoarsonen

Publisert: 22.11.2016, Oppdatert: 18.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Foret brønn. Illustrasjon.  

I reservoarseksjonen er det en liner som brukes. Liner brukes når formasjonen trenger ekstra støtte. Den installeres i reservoarsonen og ankres i nederste casing i brønnen. Når lineren er installert, må den perforeres for å skape kontakt mellom brønnen og reservoaret.

Denne animasjonen viser hvordan en liner settes sammen, installeres og sementeres i brønnen.