Læringssti

Publisert: 16.11.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 24t
Anonymus - beskjært

Fotoutstilling om nettroll

I dette arbeidsoppdraget skal du jobbe med problemstillinger rundt mediebruk og identitetsdannelse, og lage en fotoutstilling om nettroll og nettmobbing sammen med resten av klassen din.

 

Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hva et nettroll er, og hva nettmobbing kan føre til

  • forstå hva mediene har å si for identitetsdannelse

  • kunne definere et felles tema for en utstilling sammen med andre

  • bruke kamerainnstillinger, visuelle virkemidler og fortelleteknikker til å lage et bestemt medieuttrykk

  • kunne forklare og begrunne hvordan du har brukt fototeknikk, visuelle virkemidler og fortelleteknikker for forme og formidle et budskap

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti