Læringssti

Publisert: 22.11.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 24t
Hugh Grant på moped

Informasjonssider om mopedførerlappen

I dette arbeidsoppdraget skal du lage en nettside på oppdrag fra Statens vegvesen med informasjon til 14–16-åringer om førerkort for moped.

 

Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite om typiske kjennetegn ved informasjonsarbeid og kunne anvende dette i eget medieuttrykk

  • kunne bruke søkestrategier til å finne bilder og video på nettet som lovlig kan gjenbrukes i eget arbeid

  • forstå regler for personvern og opphavsrett og hvordan ulike Creative Commons-lisenser regulerer gjenbruk av andres åndsverk

  • kjenne til virkemidlene og fortelleteknikker for bilder, video, skriftlige tekster og nettsider og kunne anvende disse på en bevisst måte i eget arbeid

  • forstå hvordan ulike virkemidler kan brukes for å nå en bestemt målgruppe

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti