Fagstoff

Mediebransjen – yrker, regelverk og retorikk

Publisert: 30.11.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Om forskjellen på journalistikk, informasjon og reklame

Mediebransjen består av mange ulike yrker. I alle yrker er det lover og etiske retningslinjer som må følges. Krav til kunnskaper og ferdigheter varierer fra yrke til yrke, men til syvende og sist handler det om å kommunisere et budskap til en sluttbruker.

Mediebransjen er en bransje i endring. De som jobber i denne bransjen, må derfor være villige til å forholde seg til ny teknologi, nye publiseringsplattformer og nye forretningsmodeller. Og kanskje aller viktigst: De må kunne jobbe sammen med andre fram mot en deadline.

Å lage et medieprodukt handler om grundig planlegging, utforming i tråd med gjeldende krav, og å dokumentere produksjonsprosessen.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt