Fagstoff

Mediesamfunnet

Publisert: 30.11.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Trafikklys i metropolnatta. Bilde og illustrasjon.   

For å forstå verden rundt oss må vi vite hvordan mediene påvirker politiske prosesser og samspillet mellom individer, hvordan mediebransjen fungerer, og utfordringer den står overfor. Mediehistoria gir innsikt i hvordan tankemønstre og teknologi har lagt grunnlaget for det moderne samfunnet.