Læringssti

Publisert: 04.09.2017
Varighet: 30min
Uttaleoppgave – ingress

Diftonger

Nå lærer du

  • å uttale de tyske diftongene au, ei, ai, eu og äu
  • litt om sammenhengen mellom au og äu
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti