Læringssti

Publisert: 07.12.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 4t
Sperreløk

Fortelleteknikker og virkemidler i skrevet tekst

Når du har jobbet med denne læringstien, skal du

  • forstå hva som menes med begrepene fortelleteknikk og språklige virkemidler, og kjenne til en del slike teknikker og virkemidler

  • kjenne til hvordan profesjonelle mediearbeidere jobber med skriftspråk i journalistikk, kommunikasjonsarbeid og reklame 

  • kjenne igjen fortelleteknikker og virkemidler i skrevne medietekster

  • kunne bruke skriftlige virkemidler og fortelleteknikker i egne medieuttrykk

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti
Relatert innhold

Aktuelt stoff