Oppgave

Øvelser i bruk av språklige virkemidler

Publisert: 07.12.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Annonse med bilde av fisk og tekst. Faksimile. 

Øvelser

  1. Studer reklameplakaten «Møt en typisk bergenser» (klikk på bildet og bruk lupen for å lese teksten). Gjør en vurdering av hva som er målgruppen for annonsen på bakgrunn av de språklige virkemidlene som er brukt i reklameteksten. Begrunn synspunktene dine.
  2. Bestem deg for et språklig virkemiddel du vil gjøre deg bedre kjent med. Beskriv virkemiddelet og vis til eksempler der det er brukt. Deretter skal du selv bruke det i en skriftlig tekst. I hvilken sammenheng tenker du skrivearbeidet ditt kan brukes?
  3. Finn et nyhetsbilde fra dagens nyheter. Bruk humor som virkemiddel og skriv en ny bildetekst som gir saken en alternativ vinkling. Del bildet og bildeteksten med en medelev.
  4.  Lag et slagord for skolen din. Bruk rim og rytme som virkemiddel.