Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Indikatijve jallh imperatijve

Daennie laavenjassesne muvhth raajesh. Mennie modusisnie daej raajesi finihte verbh, indikatijve jallh imperatijve?