Fagstoff

Kommunens ansvar

Publisert: 17.12.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Kommunene skal også drive miljørettet helsevern som blant annet omfatter:

  • å forebygge ulykker
  • næringsmiddelhygiene
  • kontroll og sikring av drikkevann
  • kontroll av luftforurensing
  • forsvarlig håndtering av søppel og kloakk

Skilt med teksten Oslo kommune Helse-og velferdsetaten. Foto.

Kommunen skal gjennom kommunehelsetjenesteloven sikre at innbyggerne har tilgang til nødvendige helsetjenester. Helsetjenester på dette nivået kalles også primærhelsetjeneste eller førstelinjetjeneste.

Kommunen har ansvaret for disse helsetjenestene:

Får du jobb i kommunen?

I de fleste kommunale virksomheter jobber det folk med ulik kompetanse. Her skal vi se på hvilke jobbmuligheter du har med yrkeskompetanse fra helse- og oppvekstfag.

  • Helsefagarbeidere jobber innenfor mange av de kommunale virksomhetene.
  • Barne- og ungdomsarbeideren kan jobbe innenfor habilitering og rehabilitering.
  • Helsesekretæren kan jobbe på et legekontor eller på en helsestasjon.
  • Fotterapeuter kan være ansatt i kommunen - gjerne knyttet til virksomheter som gir tilbud til eldre eller funksjonshemmede.
Oppgaver