Læringssti

Varighet: 4t
Såekie

Guktie nomenh seerkedh

Daennie learoe-baalkesne edtjh lïeredh:

  • guktie substantijvh seerkedh substantijvijste, adjektijvijste, taale-baakojste jïh verbijste
  • guktie adjektijvh seerkedh substantijvijste, adjektijvijste, taale-baakojste jïh verbijste
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti