Læringssti

Publisert: 02.11.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 20t
Mobbeoffer

Informasjonsfilm om mobbing

I dette læringsoppdraget skal du gå inn i rollen som kommunikasjonsrådgiver og lage en informasjonsfilm om mobbing. I arbeidet med idéutvikling skal du bruke ulike teknikker. Du skal velge en fortelleteknikk som både informerer og påvirker holdninger i målgruppa.


Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du 

  • ha innsikt i hvordan en kommunikasjonsrådgiver jobber for å overføre et konkret budskap til en målgruppe
  • forstå forskjellene på reklamevirksomhet og kommunikasjonsrådgivning
  • kunne bruke ulike idéskapingsteknikker for å komme fram til og utvikle en idé
  • kunne vurdere kommunikasjon i eget medieuttrykk

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti