Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Fordøyelsessystemet hos drøvtyggere og enmaga dyr

Publisert: 14.11.2016, Oppdatert: 20.02.2018

Dette oppgavesettet består av oppgaver der du skal sette navn på delene av fordøyelsessystemet hos ulike typer dyr.

Relatert innhold

Aktuelt stoff for