Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Fordøyelsessystemet hos drøvtyggere og enmaga dyr

Publisert: 14.11.2016, Oppdatert: 04.04.2017

Dette oppgavesettet består av oppgaver der du skal sette navn på delene av fordøyelsessystemet hos ulike typer dyr.