Oppgave: Drøfte

Et samfunn uten kriminalitet?

Publisert: 14.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ungdomskriminalitet. Foto.  

Oppgave

Reflekter over spørsmålene på egen hånd og diskuter deretter med sidemannen din.

 

  1. Er det mulig å få til et samfunn uten kriminalitet?
  2. Unge menn blir langt oftere enn unge kvinner dømt for kriminelle handlinger. Kan ulik oppdragelse forklare noe av denne forskjellen?