Oppgave

Kriminalitet og tiltak

Publisert: 15.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 

Vise fingeren. Foto.  

Oppgaven kan fungere som repetisjon av fagstoffet om kriminalitet, men du må også finne kilder på egen hånd for å svare på noen av spørsmålene.

 

Oppgave

  1. Gjør rede for de forskjellige typene lovbrudd.
  2. Hva kan være årsakene til at noen typer kriminalitet har store mørketall?
  3. Hva menes med at straff både er et individualpreventivt og et samfunnsmessig tiltak?
  4. a) Finn eksempler på handlinger som ble regnet som kriminelle før, men som ikke blir det i dag. Og omvendt – kriminelle i dag, men ikke før. b) Se på et av de konkrete eksemplene du har funnet. Hva kan være årsak til endringen?\
  5. Søk opp siden «Ofte anmeldte lovbrudd, 2014» hos SSB. Hva kan være grunnene til at ungdom er sterkt overrepresentert når det gjelder både å utføre og å bli rammet av vold?